TURKISH Colors

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Color: Renk

Colors: Renkler

Light: Işık, Hafif, Açık. (I-şık, Ha-fif, A-çık)

Light colors: Açık renkler (renk-ler)

Dark: Karanlık, Koyu. (Ka-ran-lık, Ko-yu)

Dark colors: Koyu renkler

Click on ► and listen or click on : and download this

Red: Kırmızı (Kır-mı-zı)

Yellow: Sarı (Sa-rı)

Turquoise: Turkuaz (Tur-ku-az)

Blue: Mavi (Ma-vi)

Dark blue: Lacivert (La-ci-vert)

Green: Yeşil (Ye-şil)

Light Green: Açık yeşil (A-çık ye-şil)

Orange: Turuncu / Portakal rengi (Tu-run-cu / Por-ta-kal ren-gi)

Portakal: It is name of orange. 
Portakal rengi: Orange color
renk + (i) > rengi (this is soft pronunciation)

Purple: Mor

Pink: Pembe (Pem-be)

Reklamlar

Gray: Gri (Gı-ri)

Brown: Kahverengi (Kah-ve-ren-gi)

Kahve: Coffee
Coffee color: Kahverengi

Black: Siyah / Kara (Si-yah / Ka-ra)

White: Beyaz (Be-yaz)

Colorful: Renkli, Rengarenk. (renk-li, ren-ga-renk)

Colorless: Renksiz (Renk-siz)

Reklamlar