TURKISH DIRECTIONS

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

I’m looking for the bus stop. Can you help me?
Otobüs durağını arıyorum. Yardım edebilir misiniz? ( Yardımcı olabilir misiniz? )

Of course. The bus station is that way.
Tabii ki. Otobüs durağı şu tarafta.

It’s right across this street.
Bu sokağın tam karşısında.

Go straight and turn right ( left) at the first intersection.
Doğru ( Düz) gidin ve ilk kavşaktan sağa ( sola) dönün.

Click on ► and listen or click on: and download this

Bu otobüs İstanbul’a gidiyor mu?
Does this bus go to Istanbul?

Evet, gidiyor. ( gider)
Yes, it does.

Hayır gitmiyor. ( gitmez)
No, it doesn’t.

Nerede inmeliyim?
Where should I get off ?

Reklamlar

Bir sonraki durakta ( gelecek durakta) inmelisiniz.
You should get off at the next stop.

Beni burada bırakabilirsiniz.
You can just drop me off here.

I can walk there. It’s quite close.
Oraya yürüyebilirim. Oldukça yakın.

Tamam, ( Olur) burada kenara çekeyim.
Okay, I’ll pull over right there.

Sometimes you can hear ”Hay hay”.
means: Of course , okay.

to look for : aramak
The bus stop : otobüs durağı
help : yardım
*me : beni/ bana
*(You have to use it according to the vowel harmony rule.)
*at : ta/da
that : şu
this : bu
way : yön / taraf
Of course : Tabii ki / Olur/ peki/ Tamam / Elbette ( Certainly) / Hay hay

Right:
1.tam
2.sağ
3.haklı ( you're right- haklısın)

Street : sokak

Across : karşı/ karşısı

Turn : Dön ( imperative)

dönün ( polite)/ dönünüz ( more polite)
to go : gitmek

Go : git / gidin/ gidiniz.

First : ilk

and : ve

İntersection : kavşak

Reklamlar

°Where : Nerede / nereye
°Here : Burada / buraya
°There : orada / oraya
° You can hear these words as “Nerde, Burda, Orda”. Although it is not grammatically correct, it is used quite often.But always write ” Nerede, Burada, Orada”.
If you want, you can say:
” Nerde, Burda, Orda”

Get of : inmek
should : verb + melisin/ malı*sın ( *you)

Next : gelecek / sonraki
The next stop : gelecek durak/ sonraki durak

drop .. off : bırakmak ( get off)
to walk : yürümek
close : yakın
quite : oldukça
pull over : kenara çekmek.

Reklamlar

TURKISH Colors

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Color: Renk

Colors: Renkler

Light: Işık, Hafif, Açık. (I-şık, Ha-fif, A-çık)

Light colors: Açık renkler (renk-ler)

Dark: Karanlık, Koyu. (Ka-ran-lık, Ko-yu)

Dark colors: Koyu renkler

Click on ► and listen or click on : and download this

Red: Kırmızı (Kır-mı-zı)

Yellow: Sarı (Sa-rı)

Turquoise: Turkuaz (Tur-ku-az)

Blue: Mavi (Ma-vi)

Dark blue: Lacivert (La-ci-vert)

Green: Yeşil (Ye-şil)

Light Green: Açık yeşil (A-çık ye-şil)

Orange: Turuncu / Portakal rengi (Tu-run-cu / Por-ta-kal ren-gi)

Portakal: It is name of orange. 
Portakal rengi: Orange color
renk + (i) > rengi (this is soft pronunciation)

Purple: Mor

Pink: Pembe (Pem-be)

Reklamlar

Gray: Gri (Gı-ri)

Brown: Kahverengi (Kah-ve-ren-gi)

Kahve: Coffee
Coffee color: Kahverengi

Black: Siyah / Kara (Si-yah / Ka-ra)

White: Beyaz (Be-yaz)

Colorful: Renkli, Rengarenk. (renk-li, ren-ga-renk)

Colorless: Renksiz (Renk-siz)

Reklamlar